Archív kategorií: Novinky

Redizajn značky a loga

Kovovýroba JONA je perspektívnou a modernou firmou  na európskej úrovni. Stala sa ňou vďaka trvalému a súčasne dynamickému rozvoju. Vo svojich začiatkoch firma pôsobila len na domácom, slovenskom trhu a bola známa ako Kovovýroba Navalaný. Rozširujúce sa rady zákazníkov v zahraničí, ako aj inovácie výrobných procesov priniesli potrebu redizajnu značky a loga.

Značku Kovovýroba Navalaný nahradila značka JONA, ktorá si tiež zachováva myšlienku rodinnej firmy. Kým pôvodná značka obsahovala priezvisko zakladateľa a pokračovateľov firmy Navalaný, nová značka JONA obsahuje začiatočné písmená zakladateľa firmy Jozefa Navalanyho.

MONTOVANÉ FORMY

V záujme efektívneho hospodárenia našich zákazníkov vyvinula naša spoločnosť nový typ foriem na výrobu betónových tvárnic, montované formy. Na rozdiel od klasickej formy, je tento druh foriem konštrukčne riešený tak, aby boli jej jednotlivé časti  demontovateľné, a teda aj ľahko vymeniteľné.
Výhody montovaných foriem:
– nižšie náklady pri výmene a náhrade nového jadra formy,
– výmena iba konkrétnych častí podľa stavu opotrebovania alebo poškodenia,
– jednoduchší a rýchlejší servis foriem,
– dlhšia životnosť.
Tešíme sa pozitívnym ohlasom našich verných zákazníkov, ktorí v čoraz väčšej miere preferujú využívanie tohto druhu formy.