MONTOVANÉ FORMY

V záujme efektívneho hospodárenia našich zákazníkov vyvinula naša spoločnosť nový typ foriem na výrobu betónových tvárnic, montované formy. Na rozdiel od klasickej formy, je tento druh foriem konštrukčne riešený tak, aby boli jej jednotlivé časti  demontovateľné, a teda aj ľahko vymeniteľné.
Výhody montovaných foriem:
– nižšie náklady pri výmene a náhrade nového jadra formy,
– výmena iba konkrétnych častí podľa stavu opotrebovania alebo poškodenia,
– jednoduchší a rýchlejší servis foriem,
– dlhšia životnosť.
Tešíme sa pozitívnym ohlasom našich verných zákazníkov, ktorí v čoraz väčšej miere preferujú využívanie tohto druhu formy.