Výroba foriem pre budovacie bloky

Výroba foriem pre budovacie bloky

Budovacie bloky z betónu predstavujú jedinečné riešenie na výstavbu dočasných aj trvalých konštrukcií. Bloky sa jednoducho ukladajú na seba bez nutnosti použiť spojovací materiál. Flexibilne, podľa svojich predstáv a variabilne môžete vytvárať oporné múry, deliace steny, sklady, hospodárske budovy… Takéto stavby nachádzajú široké uplatnenie v mnohých odvetviach – stavebníctvo, recyklácia, poľnohospodárstvo, ťažba…

Spoločnosť JONA je producentom foriem na výrobu budovacích blokov z betónu.

Formy vynikajú jednoduchosťou použitia, cenovou dostupnosťou a trvácnosťou.

Okrem štandardných veľkostí a tvarov sme schopní reagovať  aj na individuálne požiadavky zákazníka, smerujúce k vytvoreniu unikátnych produktov na trhu stavebníctva.

Pre koho je forma určená?

Pre mikropodniky aj veľkopodniky, novozaložené aj etablované, ktoré nemusia disponovať veľkým počiatočným kapitálom a chcú využiť možnosť založiť si alebo rozvinúť podnikanie v oblasti budovania betónových konštrukcií využiteľných v mnohých odvetviach priemyslu a stavebníctva.

Produkt je obzvlášť vhodný aj pre výrobcov betónu, ktorí môžu na výrobu budovacích blokov použiť zvyškový betón.

Ako prebieha výroba budovacích blokov z betónu?

Oceľová forma na výrobu budovacích blokov pozostáva z dvoch častí, ktoré sa jednoducho spájajú klinmi. Betónová zmes sa naleje do formy. Za použitia ponornej vibračnej tyče sa betón dostane do všetkých častí formy. Po vytvrdnutí betónu sa forma rozoberie odstránením klinov. Hotový blok je pripravený na použitie.

Cenník zasielame na vyžiadanie. Kontaktujte nás